diagnoza-imgPrzy tym prędzej są skłonni do porozmawiania o innych problemach, także psychicznych i przyznać się do takich czy innych błędów w postępowaniu. Ponadto w ten sposób nadarza się najlepsza okazja, by oznaczyć w razie potrzeby i inne ważne parametry, jak np. ciśnienie krwi, pojemność życiową, gospodarkę lipidową we krwi, cukier, kwas moczowy czy elektrolity, albo skontrolować strefy bólu, ruchomość stawów i cechy tętna, na co pacjent często »nie ma czasu« albo się wymiguje.

W ten sposób można tylko pogłębić wzajemne poznanie się i zrozumienie, ku obustronnej korzyści. Utworzone w ten sposób »compliance« daje się wówczas łatwiej rozciągnąć na inne ważne dziedziny, jak sposób odżywiania się, dieta czy konieczne dni postu, optymalny program ruchowy, ćwiczenia fizyczne i jakiś trening relaksacyjny. Oczywiście w ten sposób ułatwione też zostaje nadzorowanie niezbędnego leczenia farmakogicznego, gdyż wielu pacjentów przyjmuje przepisane leki zbyt nieregularnie, tylko sporadycznie albo wcale. Wiele lekarstw ląduje po prostu w koszu na śmieci; tu przy nadzorowaniu odgrywają rolę także aspekty ekonomiczne. W ogólności wzrasta u pacjenta w ten sposób świadomość odpowiedzialności za siebie, a lekarz staje się nie tylko pomocnikiem w potrzebie, terapeutą w przypadku choroby, lecz także doradcą życiowym w ważnych kwestiach, niezawodnym przyjacielem. I tak z biegiem czasu w lekarskiej praktyce ogólnej może rozwinąć się zapotrzebowanie na post w grupach, prowadzonych ambulatoryjnie.