W chorobie tej współistnieją dwa czynniki: odczyn zapalny ściany naczynia i śródścienna skrzeplina. Na ogół dominuje odczyn zapalny naczynia, skrzeplina zaś jest mocno związana ze ścianą, toteż w większości przypadków nie zagraża zatorem płucnym. Ponadto bogata sieć bocznic sprawia, że odpływ żylny z tkanki podskórnej pozostaje praktycznie nienaruszony. Zgodnie z powyższym leczenie zapalenia zakrzepowego żył powierzchownych skierowane jest przeciw odczynowi zapalnemu ściany żylnej, natomiast leczenie antykoagulantami jest stosowane w wyjątkowych wypadkach.Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych może występować w żyłach:a) zmienionych żylakowato - varicothrombophlebitis jest częstym powikłaniem choroby żylakowej. Dotyczy najczęściej pnia żyły odpisz czelowej i odstrzałkowej, b) w żyłach powierzchownych niezmienionych.

eegEEG to inaczej elektroencefalogram, czyli badanie mające na celu wykryć różne zaburzenia w układzie nerwowym. Badanie to pozwala też ocenić poziom naszej inteligencji.